Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
19 grudnia 2018
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 6931
Licznik dzienny: 10
 
O r g a n y  S p ó ł d z i e l n i

Rada Nadzorcza:
    1. Robert Flak (Bacciarellego) - Przewodniczący
    2. Grzegorz Chruœcielski (Hallera-Powstańców-Racławicka)
    3. Janusz Kobecki (Bacciarellego)
    4. Irena Porębska (Bacciarellego) - Sekretarz

Zarząd:
    1. Andrzej Łukaszewicz - Prezes