Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
25 maja 2018
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 365
Licznik dzienny: 22
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 25.06.2015 r.
Temat: Nowy Regulamin.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu informuje, że w dniu 24.06.2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/2015 o zatwierdzeniu "Regulaminu utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Inco” we Wrocławiu".

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Teść regulaminu jest dostępna do wglądu w biurze Spółdzielni lub na stronie internetowej.
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 25.06.2015 r.
Temat: Klucze do skrzynek licznikowych.
 
SM "Inco" informuje, że klucze do kłódek zamontowanych na skrzynkach liczników energii elektrycznej znajdują się na portierni (u ochrony).
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 30.03.2015 r.
Temat: Walne Zgromadzenie Członków SM 'Inco'.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 22 kwietnia 2015 roku zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza członków Spółdzielni.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w auli Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2A we Wrocławiu. Początek - godz. 17:00.

Porządek obrad WZ (22.04.2015 roku).
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 05.11.2014 r.
Temat: Praca biura w dniu 10.11.2014 roku.
 
SM 'Inco' informuje, że w dniu 10.11.2014 roku biuro będzie nieczynne.
 
Podpisano: Pieczęć ogólna SM 'Inco'.

Dodano: 22.10.2014 r.
Temat: Przegląd instalacji C.O. w budynku przy ul. Bacciarellego 8-10.
 
SM "Inco" informuje, że w miesiącu listopadzie 2014 roku zostanie przeprowadzony przegląd instalacji C.O. w Państwa mieszkaniach.

Prace zostaną wykonane przez upoważnionego pracownika Zakładu Instalacji Sanitarnych p. Marka Raczkowskiego w terminach podanych w ogłoszeniach wywieszonych w poszczególnych bramach.

Prosimy o udostępnienie mieszkań.
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.