Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
21 lutego 2019
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 2830
Licznik dzienny: 23
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 10.08.2017 r.
Temat: Praca biura w dniu 14.08.2017 roku.
 
SM 'Inco' informuje, że w dniu 14.08.2017 roku biuro będzie nieczynne.
 
Podpisano: Pieczęć ogólna SM 'Inco'.

Dodano: 13.06.2017 r.
Temat: Praca biura w dniu 16.06.2017 roku.
 
SM 'Inco' informuje, że w dniu 16.06.2017 roku biuro będzie nieczynne.
 
Podpisano: Pieczęć ogólna SM 'Inco'.