Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
23 czerwca 2018
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 1524
Licznik dzienny: 26
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 01.09.2017 r.
Temat: Praca biura w dniu 4-8.09.2017 roku.
 
SM 'Inco' informuje, że w dniach 4-8.09.2017 roku biuro będzie czynne w godzinach 7:00-11:00.
 
Podpisano: Pieczęć ogólna SM 'Inco'.

Dodano: 10.08.2017 r.
Temat: Praca biura w dniu 14.08.2017 roku.
 
SM 'Inco' informuje, że w dniu 14.08.2017 roku biuro będzie nieczynne.
 
Podpisano: Pieczęć ogólna SM 'Inco'.