Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Inco' we Wrocławiu
 
22 lipca 2019
 
Aktualności
 
Organy Spółdzielni
Dokumenty
Zasoby
 
Kontakt
 
Licznik całkowity: 2470
Licznik dzienny: 2
 
A k t u a l n o ś c i

Dodano: 19.04.2019 r.
Temat: Walne Zgromadzenie Członków SM 'Inco'.
 
Zarząd SM „Inco” we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 22 maja 2019 roku zwołuje Walne Zgromadzenie, na które zaprasza członków Spółdzielni oraz wszystkich mieszkańców posiadających tytuły prawne do lokali.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w auli Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej 2A we Wrocławiu. Początek - godz. 18:30.

Porządek obrad WZ (22.05.2019 roku).
 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.

Dodano: 11.06.2018 r.
Temat: Informacja.
 
SM 'Inco' we Wrocławiu informuje:

W ramach otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie 1.3 - Rozwój przedsiębiorczości,
Poddziałanie 1.3.2 - Rozwój przedsiębiorczości - ZIT WrOF

jest realizowany projekt usługi doradczej pod nazwą "Wykonanie kompleksowego opracowania techniczno-ekonomicznego zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej INCO"
w terminie od 11.06.2018 do 29.06.2018 roku.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85%, tj. 20.825,00 PLN.

 
Podpisano: Zarząd SM 'Inco'.